Gizlilik Politikası

loading

KUR HESAPLA

Gizlilik ve Kullanım koşulları

Aşağıda www.dalamanrentacar.com adresinde yer alan web sitesinin kullanım şartları ve tanımlar yer almaktadır. Buna göre;

Site: www.dalamanrentacar.com adresinde yer alan web sitesini ifade eder.

Şirket: Sitenin sahibi olan OSCAR TURİZM ifade eder.


Kullanıcı ve/ya da Kullanıcılar: Kişisel bilgilerini sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi rızaları ile vererek siteye üye olan ya da kişisel bilgilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları:

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister Şirket'e isterse üçüncü bir kişi ya da kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden ya da hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından ya da bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış ya da okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi ya da manevi, müspet ya da menfi, ve olası herhangi bir zarardan ya da masraftan OSCAR TURİZM'İN ya da ona bağlı ya da onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin ya da çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi ya da kuruluşlarının ya da bu içerikleri hazırlayanların, hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/ya da yeterliliği hakkında OSCAR TURİZM  tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Şirket Logosunun ya da web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından ya da web sitesine üçüncü kişiler ya da ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından ya da internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten OSCAR TURİZM'İN ya da ona bağlı ya da onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin ya da çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi ya da kuruluşlarının ya da bu içerikleri hazırlayanların, hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, OSCAR TURİZM'İN, Web Sitesi Kullanım Koşullarını, Kiralama Koşullarını ya da gizlilik politikasını tek taraflı olarak her an değiştirme ya da güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Web Sitesinde, kendilerini daha iyi tanımak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, Site'ye üye olurlarken ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerinin Site ile paylaşılmasının kendilerinden talep edilebileceğini, bu bilgileri Site ile tamamen kendi istek ve onayları ile paylaştıklarını, bu bilgilerin kendilerini tanımak, kendilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden kendilerini haberdar etmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, elde edilen bütün bu bilgilerin OSCAR TURİZM nezdinde yer alan veri tabanında gizli olarak saklanacağını ve ticari amaçlarla üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını bildiklerini, Şirket'in söz konusu bilgileri, Kullanıcıların paylaşılmaları konusunda izni varsa ya da Kullanıcıların profillerinin belirlenmesi ya da hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ya da Şirket'in Web Sitesinin yaratılması ve devam etmesini sağlamak için beraber çalıştığı rent a car firmaların Site hizmetlerine katkıda bulunmalarını temin için ya da yasal bir zorunluluk gereği herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşu tarafından ifşası talep ediliyorsa paylaşabileceğini, OSCAR TURİZM'İN bu bilgileri yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanması dolayısıyla meydana gelebilecek zarar ya da hasarlardan OSCAR TURİZM'İN ya da ona bağlı ya da onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin ya da çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi ya da kuruluşlarının ya da bu içerikleri hazırlayanların, hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Site ile paylaştıkları ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerini, Web Sitesi üzerinde her zaman güncelleyebileceklerini ya da iptal edebileceklerini, paylaştıkları bilgilerin açık ve doğru şekilde tanımlanmasının yasal mevzuatlara uygunluk açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Site ile paylaştıkları telefon numaraları ve e-posta adreslerine OSCAR TURİZM'İN kampanya ve bildirim mesajları iletmesini kabul beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine ya da içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün ya da doğruluğunun ya da yeterliliğinin OSCAR TURİZM  ile ilgisi olmadığını ve OSCAR TURİZM'İN bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini ya da içerdiği bilgilerin doğruluğu bu sitelerin gizlilik uygulamaları hakkında bir garanti vermediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi ya da manevi, müspet ya da menfi, ve olası herhangi bir zarardan ya da masraftan OSCAR TURİZM'İN sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde OSCAR TURİZM'E ya da üçüncü bir kişi ya da kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, OSCAR TURİZM'İN bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların OSCAR TURİZM'İN izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını ya da kullandırılamayacağını ya da bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ya da Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanma Koşullarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık ya da ihtilaf iddia ya da talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve OSCAR TURİZM 'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HUMK madde 287 uyarınca kesin ve münhasır delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

© 2019 dalamanrentacar.com
whatsapp